Make your own free website on Tripod.com
หน้าหลัก
  การทำงานของหู
ส่วนประกอบของหู
+หูชั้นนอก
+หูชั้นกลาง
+หูชั้นใน
การดูแล-ป้องกัน
 
 
 
 

 

การดูแล-ป้องกัน

 

ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุของโรค โรคของหูชั้นนอกและชั้นกลางมักสามารถได้รับการรักษา ทางยาหรือการผ่าตัด สำหรับโรคของหูชั้นในเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน การรักษาขึ้นกับสาเหตุ อาจจะต้องให้การรักษาต่อเนื่อง ในรายที่มาพบแพทย์ค่อนข้างช้า การรักษามักไม่ค่อยได้ผลดี

สำหรับการป้องกัน โดยทั่วไปคือ หลีกเลี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่จะทำลายหู ได้แก่ หลีกเลี่ยง ภาวะที่มีเสียงดังๆ หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทำลายหู และรีบมาพบแพทย์เมื่อมีอาการ เป็นต้น

 

 

 
 

  © Copyright 2004.