Make your own free website on Tripod.com
หน้าหลัก
  การทำงานของหู
ส่วนประกอบของหู
+หูชั้นนอก
+หูชั้นกลาง
+หูชั้นใน
การดูแล-ป้องกัน
 
 
 
 

 

การทำงานของหู

หู หรือ อวัยวะรับเสียงของเรา เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของร่างกาย มีส่วนประกอบอยู่หลายส่วนสลับซับซ้อนการที่คนเราสื่อความหมาย เข้าใจซึ่งกันและกันคงหนีไม่พ้นการฟังหรือการหลบหลีกหนีภัยอันตราย ก็ต้องอาศัย ความสามารถในการได้ยินนี้เอง การที่คนเรามีหูสองข้าง ก็เพื่อที่จะสามารถบอกทิศทางของเสียงได้ว่ามาจากทิศไหน การได้ยิน เสียง มีส่วนอย่างมากในการดำรงชีวิตของคนเรา ดังนั้นหากมีความผิด ปกติเกิดขึ้นกับหู หรือมีการสูญเสียการได้ยิน ก็จะทำให้มีความลำบาก ในการสื่อสาร ดังนั้นควรใส่ใจและพึงระมัดระวังโรคของหู
 

 

 
 

  © Copyright 2004.